Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter enligt LOPD

Lagom Filtar informerar i enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter att de personuppgifter som samlas in via formuläret på webbplatsen: www.lagomfiltar.com, ingår i de automatiserade filerna specifika användare av de egna servertjänsterna.

Den automatiserade insamlingen och behandlingen av personuppgifter syftar till att upprätthålla affärsrelationen och utföra informations-, utbildnings- och rådgivningsuppgifter.

Dessa uppgifter kommer endast att överföras till de enheter som är nödvändiga för att uppfylla det ovannämnda syftet.

Lagom Filtar vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för dessa.

Användaren kan när som helst utöva de rättigheter till tillgång, invändning, rättelse och annullering som anges i den ovannämnda förordningen (EU). Användaren kan själv utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@lagomfiltar.com.

Användaren förklarar att all information som han eller hon tillhandahåller är sann och korrekt och förbinder sig att hålla den uppdaterad genom att meddela ändringarna till info@lagomfiltar.com eller redigera dem från motsvarande sektion i sin profil.

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

På Lagom Filtar behandlar vi dina personuppgifter som samlas in via webbplatsen: www.lagomfiltar.com, för följande ändamål:

  1. Om du köper de varor som erbjuds via vår webbplats, för att upprätthålla avtalsförhållandet samt för att hantera, administrera, informera, tillhandahålla och förbättra tjänsten (t.ex. orderhantering).
  2. Skicka den begärda informationen via de formulär som finns på kontaktsidorna.
  3. Skicka nyhetsbrev samt kommersiella meddelanden om kampanjer och/eller reklam för våra produkter och branschen.
Vi påminner dig om att du när som helst och på vilket sätt som helst kan motsätta dig sändning av kommersiell kommunikation genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges ovan.

Det är obligatoriskt att fylla i fälten i dessa register, vilket gör det omöjligt att uppfylla de angivna syftena om dessa uppgifter inte lämnas.

Hur länge sparas de insamlade personuppgifterna?

De personuppgifter som lämnas kommer att sparas så länge som affärsförhållandet upprätthålls eller du inte begär att de ska raderas och under den period då det rättsliga ansvaret för de tillhandahållna tjänsterna kan uppstå.

Legitimation:

Behandlingen av dina uppgifter sker på följande rättsliga grunder som legitimerar den:

  1. Förfrågan om information och/eller avtal om Lagom Filtar tjänster, vars villkor kommer att göras tillgängliga för dig i vilket fall som helst, innan ett eventuellt avtal ingås.
  2. Ett fritt, specifikt, informerat och otvetydigt samtycke, samtidigt som vi informerar dig genom att göra denna sekretesspolicy tillgänglig för dig, som du efter att ha läst den, om du samtycker, kan godkänna genom ett uttalande eller en tydlig bekräftande handling, t.ex. genom att markera en ruta som är avsedd för detta ändamål.
Om du inte ger oss dina uppgifter eller om du gör det på ett felaktigt eller ofullständigt sätt kan vi inte svara på din förfrågan, vilket gör det helt omöjligt att ge dig den begärda informationen eller att genomföra kontraktet om tjänster.

Mottagare:

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon tredje part utanför Lagom Filtar, med undantag för lagstadgade skyldigheter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webben samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentkedja för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

En anonym sträng som skapas från din e-postadress (även kallad hash) kan lämnas till Gravatartjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts är din profilbild synlig för allmänheten i samband med deras kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webben bör du undvika att ladda upp bilder med platsdata (GPS EXIF). Besökare på webben kan ladda ner och extrahera platsdata från bilder på webben.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Det inbäddade innehållet på andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med inbäddat innehåll om du har ett konto och är ansluten till den webbplatsen.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Detta är för din bekvämlighet, så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies kommer att lagras i ett år.

Om du har ett konto och ansluter till den här webbplatsen installerar vi en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och raderas när du stänger webbläsaren.

När du loggar in installerar vi också olika cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och skärmalternativ. Inloggningscookies varar i två dagar och cookies för visningsalternativ i ett år. Om du väljer "Kom ihåg mig" kommer din inloggning att gälla i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto tas inloggningscookies bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel sparas ytterligare en cookie i din webbläsare. Den här cookien innehåller inga personuppgifter och anger bara ID för den artikel du just redigerat. Den upphör att gälla efter 1 dag.

Google Analytics

Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett företag i Delaware med huvudkontor på 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera användarnas användning av webbplatsen.

Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras direkt till och arkiveras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att hålla reda på din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om verksamheten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till verksamheten på webbplatsen och användningen av Internet. Google kan överföra denna information till tredje part när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Användaren kan avvisa behandlingen av uppgifter eller information genom att avvisa användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare, men användaren måste vara medveten om att om han eller hon gör det kan det hända att han eller hon inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner användaren att Google behandlar informationen på det sätt och i de syften som anges ovan.

Lagring av uppgifter i enlighet med LSSI

Lagom Filtar informerar om att den, i egenskap av leverantör av datavärdstjänster och i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI), under en period på högst 12 månader sparar viktig information som gör det möjligt att identifiera ursprunget till de uppgifter som värddatatjänsterna innehåller och den tidpunkt då tjänsten startades. Bevarandet av dessa uppgifter påverkar inte sekretessen för kommunikationen och får endast användas inom ramen för en brottsutredning eller för att skydda den allmänna säkerheten, genom att göra sig tillgänglig för domare och/eller domstolar eller det ministerium som så kräver.

Överföringen av uppgifter till statliga styrkor och organ kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Immateriella rättigheter Lagom Filtar

Lagom Filtar äger alla upphovsrätter, immateriella och industriella rättigheter, "know how" och alla andra rättigheter i samband med innehållet på webbplatsen www.lagomfiltar.com och de tjänster som erbjuds där, samt de program som är nödvändiga för att genomföra dem och relaterad information.

Reproduktion, publicering och/eller icke strikt privat användning av innehållet, helt eller delvis, på webbplatsen www.lagomfiltar.com är inte tillåten utan föregående skriftligt tillstånd.

Mjukvara Immateriella rättigheter

Användaren måste respektera de program från tredje part som görs tillgängliga av Lagom Filtar, även om de är gratis och/eller allmänt tillgängliga.

Lagom Filtar har de nödvändiga exploateringsrättigheterna och den intellektuella äganderätten till programvaran.

Användaren förvärvar ingen rätt eller licens för den avtalade tjänsten, på den programvara som är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten eller på den tekniska informationen för övervakning av tjänsten, med undantag för de rättigheter och licenser som är nödvändiga för fullgörandet av de avtalade tjänsterna och endast för deras varaktighet.

För alla åtgärder som överskrider uppfyllandet av kontraktet behöver användaren ett skriftligt tillstånd från Lagom Filtar, användaren är förbjuden att komma åt, ändra, visa konfigurationen, strukturen och filerna på servrarna som ägs av Lagom Filtar, ta på sig civilrättsligt ansvar och straffrättsligt ansvar som härrör från eventuella incidenter som kan inträffa i servrar och säkerhetssystem som en direkt följd av oaktsamma eller illasinnade handlingar från din sida.

Intellektuell äganderätt till innehållet i värdprogrammet

Användning i strid med lagstiftningen om immateriella rättigheter av de tjänster som tillhandahålls av Lagom Filtar och i synnerhet av:

  • Användning som strider mot Sveriges lagar eller som inkräktar på tredje parts rättigheter.
  • Publicering eller överföring av innehåll som enligt Lagom Filtar är våldsamt, obscent, kränkande, olagligt, rasistiskt, främlingsfientligt eller ärekränkande.
  • Cracks, serienummer av program eller annat innehåll som kränker tredje parts immateriella rättigheter.
  • Insamling och/eller användning av andra användares personuppgifter utan deras uttryckliga samtycke eller i strid med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa.
  • Användning av domänens e-postserver och e-postadresser för att skicka massspam.

Användaren har det fulla ansvaret för innehållet på webbplatsen, den information som överförs och lagras, hypertextlänkar, anspråk från tredje part och rättsliga åtgärder avseende immateriella rättigheter, tredje parts rättigheter och skydd av minderåriga.

Användaren är ansvarig för att följa gällande lagar och förordningar och de regler som rör driften av onlinetjänsten, elektronisk handel, upphovsrätt, upprätthållande av allmän ordning samt allmänna principer för användning av Internet.

Användaren ska ersätta Lagom Filtar för de kostnader som genereras av Lagom Filtar tillräknande i alla fall vars ansvar kan tillskrivas användaren, inklusive kostnader och avgifter för juridiskt försvar, även om det inte finns ett slutgiltigt rättsligt beslut.

Skydd av värdinformation

Lagom Filtar gör säkerhetskopior av innehållet på sina servrar, men ansvarar inte för förlust eller oavsiktlig radering av data av användare. Den garanterar inte heller att de uppgifter som raderats av användarna ersätts fullt ut.

Kommersiella kommunikationer

I enlighet med LSSI. Lagom Filtar kommer inte att skicka reklam eller marknadsföringsmeddelanden via e-post eller andra likvärdiga elektroniska kommunikationsmedel som inte tidigare har begärts eller uttryckligen godkänts av mottagarna.

När det gäller användare med vilka det finns ett tidigare avtalsförhållande har Lagom Filtarrätt att skicka kommersiella meddelanden om produkter som liknar dem som ursprungligen avtalades med kunden.

I vilket fall som helst kan användaren, efter att ha bevisat sin identitet, begära att ingen mer kommersiell information skickas till honom eller henne via kundtjänsten.

Lagom Filtar Rättigheter

Lagom Filtar förbehåller sig rätten att utan förvarning radera användare som missbrukar webbplatsen, liksom användare med tvivelaktig legitimitet eller som anses vara spammare.