Ansvarsfriskrivning

Senast uppdaterad 27 september 2021

Ansvarsfriskrivning på webbplatsen

Den information som tillhandahålls av Mecobe B.V. ("vi", "oss" eller "vår") på https://lagomfiltar.com ("Webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationssyften. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi lämnar inga uttalanden eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten, lämpligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER FÖRLITAR OSS PÅ INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DIN TILLIT TILL NÅGON INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss när det gäller riktighet, lämplighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DEN INFORMATION SOM ERBJUDS AV WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART SOM ÄR LÄNKADE VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER FUNKTION SOM ÄR LÄNKAD I EN BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING. VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.